Wavecontrol MonitEM-Lab, 5G teknolojisine hazır

Wavecontrol Elektromanyetik alan seviyesi sürekli ölçüm cihazı

Wavecontrol; laboratuvarlar, ar-ge birimleri, üretim tesisleri, savunma sanayi, havaalanları vb. için özel olarak geliştirilen başarılı kapalı alan elektromanyetik alan izleme cihazının güncellenmiş tasarımı olan yeni MonitEM-Lab’ı tasarladı. Özellikle 5G teknolojisi ile birlikte IOT (nesnelerin interneti) alanı ivme kazanacaktır ve 5G teknolojisini kullanan ürünlerin tasarım sürecinde Wavecontrol MonitEM-Lab, önemli bir yardımcı olacaktır.

Yeni MonitEM-Lab, gelecekteki 5G frekans bantları gibi yüksek frekans uygulamaları için optimize edilmiştir.

Kullanılan saha probuna bağlı olarak 3, 8, 18 veya 40 GHz’e kadar yüksek frekanslı EMF’in 7/24 izlenmesini sağlar. Gelecekteki olası farklı uygulamalarda, tüm cihaz değil, yalnızca alan probunun değiştirilmesi yeterli olacaktır.

Kurulumu tek başına veya duvara monte edilebilir, görünür ve sesli alarmlar (özelleştirilebilir) içerir ve ITU-T K.83 önerisine uygundur.

İzlenen elektromanyetik alan seviyeleri, ethernet üzerinden bir PC ile veya isteğe bağlı bir kontrol merkezinden intranet / internet üzerinden izlenebilir.