Luxsolar L864-Lxs-Ex-Miol-B/C exproof patlamaya karşı dayanıklı uçak ikaz lambası

Patlama riski olan sanayi tesislerde exproof (patlamaya karşı dayanıklı) uçak ikaz lambaları kullanılması gerekmektedir.

L864-Lxs-Ex-MIOL-B/C, kırmızı ışıma yapan LED’li orta yoğunluklu patlamaya dayanıklı uçak ikaz lambası.

Sanayi, üretim tesislerinin yüksek noktaları, petrokimya rafinerilerinin bacaları için gece kullanımına özel olarak tasarlanmış bu uçak ikaz lambası yanıcı, patlayıcı ve tehlike arz eden endüstri koşullarına uygun olarak imal edilmektedir. CE sertifikalı ve FAA/FCC standartlarında olan uçak ikaz lambası aynı zamanda ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) Annex 14 bölümünde belirtilen teknik şartnameye de uygundur.

Orta yoğunluklu kırmızı patlamaya karşı dayanıklı ikaz lambası teknik şartnamesi