Luxsolar Dual-l864-l865-Ex-exproof patlamaya karşı dayanıklı uçak ikaz lambası

Patlama riski olan sanayi tesislerde exproof uçak ikaz lambaları kullanılması gerekmektedir.

Ex-MIOL-AB, kırmızı ve beyaz ışıma yapan LED’li orta yoğunluklu patlamaya dayanıklı uçak ikaz lambası.

Sanayi, üretim tesislerinin yüksek noktaları, petrokimya rafinerilerinin bacaları için gündüz (beyaz) ve gece (kırmızı) kullanımına özel olarak tasarlanmış bu uçak ikaz lambası yanıcı, patlayıcı ve tehlike arz eden endüstri koşullarına uygun olarak imal edilmektedir. CE sertifikalı ve FAA/FCC standartlarında olan uçak ikaz lambası aynı zamanda ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) Annex 14 bölümünde belirtilen teknik şartnameye de uygundur.

Orta yoğunluklu patlamaya karşı dayanıklı AB ve AC tipi uçak ikaz lambası teknik şartnamesi